Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

26939 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,

Continue reading “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” »

Çevre Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.

             Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.)

             Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

             Madde 2 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/2 md.)

             Bu Kanunda geçen terimlerden;

          Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel Continue reading “Çevre Kanunu” »

Biyobozunur Poşete Teşvik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı naylon poşetler yerine doğa dostu biyobozunur poşetlerin kullanılmasını teşvik etmek için kolları sıvadı. Naylon poşetlerin parayla satılıp, biyobozunur poşetlerin ise bedava verilerek biyobozunur poşetlerin kullanımı artırılacak.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Baş, biyobozunur poşet imalatını sağlamak üzere poşet üreticileriyle görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Doğada kısa sürede yok olması nedeniyle çevre kirliliği yaratmayan biyobuzunur poşetleri öncelikle mevcut firmaların üretmesini istediklerini dile getiren Baş, ''Başka firmalar yapacaksa yine yapsın. Ancak şu anda poşet üretimi yapan firmalar çok daha avantajlı. Ufak tefek değişikliklerle biyobozunur poşetlerin üretilmesi mümkün olacak'' diye konuştu.

Continue reading “Biyobozunur Poşete Teşvik” »

Toprak Kirliliği

Prof. Dr. İsmail Toröz tarafından çevre görevlisi programı için hazırlanan Toprak Kirliliği hakkında bilgiler veren dökümana buradan ulaşabilirsiniz.

Dökümanda bulanan konu başlıkları:

-Toprak Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar ve Kirleticiler

-Toprak Kirliliğinin Etkileri

-Toprak Kirliliğinin Önlenebilmesi için Alınacak Tedbirler

-Arıtma Çamurlarının Toprak Uygulamaları

-Kirlenmiş Toprakların Temizlenmesi

Sokak Lambalarından Tasarruf

Türkiye'de 17 milyon civarı sokak lambası bulunmaktadır. Sokakların aydınlatılması için yılda 650 milyon lira ödenmektedir. (Uyar T.S.) Sokak lambalarının, led aydınlatma ile değiştirilmesi ile %75'lik tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. Tasarruflu bir ampül ile elektrik tüketimini 10'da 1 oranında düşürmek mümkün.

İskoçya'nın Dundee şehrinde ise değişik bir uygulama denenmekte. Güneş enerjisi ile çalışan sokak lambaları bir yandan sokağı aydınlatırken diğer yandan kablosuz internete bağlanma erişimi sağlamakta.

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler -7

Dezenfeksiyon ünitesinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Suda bulunan ve insan sağlığa zararı etkisi olan mikroorganizmaların sudan giderilmesi işlemine dezenfeksiyon denmektedir. Çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

– Kaynatma vb. fiziki işlemler

– Ultraviyole ışınları ile 

– Bakır ve gümüş gibi metal iyonlarıyla

– Halojenler (Klor,brom,iyot), ozon, potasyum permanganat 

Dezenfektan seçiminde; dezenfektanın cinsi ve dozu, temas süresi, suyun sıcaklığı ve kimyeyi özellikleri, giderilecek mikroorganizma cins ve özelliklerine dikkat edilmelidir.

Elektronik Atıklar Geri Toplanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Mayıs ayında çıkan ve bazı maddeleri 2013 Haziran ayında yürürlüğe girecek olan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile elektronik atıkların geri dönüşümünü hedefliyor. 

Uygulamaya göre firmalar sattıkları ürün sayısının yarısı kadar piyasadan atık toplamak zorunda kalacak. 

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler -6

Anyon ve Katyon değiştirme ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Katyon değiştirme: Pozitif bir iyonun yani katyonun diğer bir pozitif iyonla yer değiştirmesidir. Tabii sularda bulunan katyonlar; Ca++, Mg++, Na+, H+, Fe++ ve Mn++

Anyon değiştirme: Negatif bir iyonun diğer bir negatif iyonla yer değiştirmesidir. Sularda bulunan anyonlar genelde Cl, SO4– –, NO3, … gibi maddelerdir.

Hava Kirliliği

Prof. Dr. Kadir Alp tarafından hazırlanan ve  hava kirliliği ile ilgili bilgiler veren dökümana buradan ulaşabilirsiniz. Dökümandaki konu başlıkları şunlardır:

Hava Kirlenmesi, Hava Kirleticilerinin Kontrolü, Kirletici Parametreler, Hava Kirletici Kaynaklar, Hava Kirleticileri ve Etkileri      

 

       

                                                                       

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler -5

Filtrasyon ünitesinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Filtrasyon içme suyu arıtımında en çok kullanılan arıtma metotlarından biridir. Filtrasyon işleminde: 

-Suda asılı bulunan partiküller tutulur ve bunun sonucu olarak bulanıklık giderilir.

-Mikroorganizmalar nispeten giderilir.

-Demir ve mangan ile amunyum okside edilir.

Sayfa 1 - 812345..Son »
Başa Dön