Anasayfa

Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği , Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Uzman olarak çalışmaktadır. Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması hakkında çalışmalar yürütmektedir ve egzoz gazı emisyon ölçümlerinin mevzuatı ile usul ve esasları konularında görev yapmaktadır.

Blog

Hava kirliliği, iklim değişikliği, su kirliliği, atıksu arıtımı, katı atıkların yönetimi, sıfır atık gibi çevresel konular ve bilgisayar teknolojileri ile ilgili yazı, makale, mevzuat, sunu, haber vb. bilgilerin yer aldığı blog sayfasına ulaşabilirsiniz.

Hava Kirliliği

Temel kaynakları; ulaşım araçları, sanayi tesisleri ve ısınma amacıyla kullanılan yakıtlar olarak belirlenen ve insan sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliği ile ilgili yazı, makale, mevzuat, sunu, haber vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

Su Kirliliği

Yer altı, yer üstü sularının korunması ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili yazı, makale, mevzuat, sunu, haber vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

İklim Değişikliği

İnsan etkinliklerine bağlı olarak atmosfere salınan sera gazlarının birikimi nedeniyle yerkürenin ortalama sıcaklığının artışı ve iklimde oluşan değişiklikler kapsamında hazırlanan yazı, makale, mevzuat, sunu, haber vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

Atık Yönetimi

Atıkların kaynağında azaltılması, ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması ve bertarafı ile sıfır atık uygulamalarına ilişkin yazı, makale, mevzuat, sunu, haber vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yeşil Bilişim

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile iklim değişikliği, hava kirliliği, su kirliliği, atık yönetimi gibi çevre disiplini konularının etkileşimi kapsamındaki yazı, makale, mevzuat, sunu, haber vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

İletişim

Hasan Ege’ye ulaşabilir, aklınızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz.

Sosyal Medya

Hasan Ege’nin sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz.