Çevre Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı ve Ekonomik Araçların Önemi

Makale: Ahmet Cihat Kahraman Giriş Sanayi Devrimi’nin 18. yüzyılda etkinlik göstermesi, üretim teknolojilerinin değişmesine, nüfusun giderek tarımsal faaliyetlerden endüstriyel faaliyetlere kanalize olmasına ve buna bağlı olarak da kentleşme oranında hızlı artışa sebep olduğu bilinmektedir. Genel hatlarıyla, tarımsal faaliyetlerden uzaklaşarak kentte yaşamaya...

E-Devlet Araçlarım Hizmeti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından paylaşılan haberde, e-devlet kapısı üzerinden “Araçlarım” hizmetinin başladığı belirtildi. Araçlarım hizmetinin turkiye.gov.tr deki ilk bütünleşik hizmet olması dikkat çekti. Araçlarım hizmeti, birçok kurum tarafından e-devlet üzerinden verilen hizmetleri birleştirerek araca ait sigorta, ceza, muayene, egzoz ölçümü,...

Atıksu Arıtımının Esasları

Prof. Dr. İzzet Öztürk, Dr. Hacer Timur ve Dr. Ufuk Koşkan tarafından yayınlanan Atıksu Arıtımının Esasları isimli kitabın pdf haline buradan ulaşabilirsiniz. Kitap 14 bölümden oluşmaktadır ve 450 sayfadır. Kitapta evsel, endüstriyel atıksu arıtımı ve arıtma çamurlarının kontrolü ile ilgili bilgiler...

Su Tasfiyesi

Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından hazırlanan içmesuyu arıtımı hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz, bu konudaki en önemli eserlerden bir tanesi olan Su Tasfiyesi kitabını buradan indirebilirsiniz. Kitabın Konu Başlıkları: Su Tasfiyesine Giriş Tasfiye Metodunun Seçimi Biriktirme Havalandırma Hızlı Karıştırma ve Yumaklaştırma Çöktürme...

Atıksu Arıtma Tesis Tasarımı Örnek Proje

Üniversite döneminde, Ahmet Cihat Kahraman ile birlikte hazırladığımız, Atıksu Arıtma Tesis Tasarım Projesine buradan ulaşabilirsiniz. Proje, Erzurum ili Oltu ilçesi için Stabilizasyon Havuzu Prosesleri kapsamında hazırlanmıştır....