Mevzuat

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM MEVZUATI

103 üncü ve 104 üncü maddeler kapsamında:

  • Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartları belirlemek,
  • Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek, izlemek ve denetlemek,

görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

Ek 4 üncü madde kapsamında:

 

Motorlu taşıt sahipleri, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yaptırmak zorundadır.

 

20 (a) maddesinde:

  • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmamak
  • Standartlara aykırı emisyon sebep olmak
  • Emisyon kontrol sistemi uygunsuzluğu
  • Kurallara aykırı egzoz ölçümü yapmak
  • Sahte belge düzenlemek

ile ilgili idari para cezaları belirlenmiştir.

Trafikte seyreden motorlu taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.