Kategori: Çevre Yönetimi

2019 Yılı Çevre Denetimi İstatistikleri

2019 yılına ait Çevre Denetimi İstatistikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından 2019 yılında toplam 378, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından toplam 53.785 ve genel toplamda 54.163...

Çevre Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı ve Ekonomik Araçların Önemi

Makale: Ahmet Cihat Kahraman Giriş Sanayi Devrimi’nin 18. yüzyılda etkinlik göstermesi, üretim teknolojilerinin değişmesine, nüfusun giderek tarımsal faaliyetlerden endüstriyel faaliyetlere kanalize olmasına ve buna bağlı olarak da kentleşme oranında hızlı artışa sebep olduğu bilinmektedir. Genel hatlarıyla, tarımsal faaliyetlerden uzaklaşarak kentte yaşamaya...

Azot Kirliliği Ekosisteme Zarar Veriyor

Tarımsal bitkileri gübrelemek için kullanılan sentetik azotlu bileşikler gittikçe artan dünya nüfusunu beslemek bakımından önemli rol oynuyor, ancak aynı zamanda atmosferi, toprağı ve suyu kirleterek ya- şadığımız çevreye çok büyük zarar veriyor. Nature’da yayımlanan ve 21 ülkeden 200 uzman tarafından ortaklaşa...

Tuz Yeraltı Sularını Kirletiyor

Asfalttaki buzlanmaya karşı dökülen tuz ve benzeri ürünler, insan sağlığını tehdit ediyor, toprağın derinliklerine sızarak yer altı sularını kirletiyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde yasaklanan maddeler, 10 metreden yakın mesafede kullanılması halinde bitki köklerine zarar vererek, baharda rengarenk açması beklenen çiçek ve...

İklim Dostu Tarım

 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı kapsamında tarım sektöründe, bitkisel ve hayvansal üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması öngörülüyor.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunu üstlendiği ve geçen yıl Mayıs ayında başlatılan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı çerçevesinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,...

Dünyanın En Büyük Deniz Üstü Rüzgar Çiftliği

  Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali İngiltere'de devreye girdi.   Toplam 367.2 MW'lık kurulu güce sahip ve 73 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Walney deniz üstü rüzgar enerjisi santralinde 3.6 MW güce sahip olan 102 adet rüzgar...