Kategori: İçme Suyu

Su Tasfiyesi

Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından hazırlanan içmesuyu arıtımı hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz, bu konudaki en önemli eserlerden bir tanesi olan Su Tasfiyesi kitabını buradan indirebilirsiniz. Kitabın Konu Başlıkları: Su Tasfiyesine Giriş Tasfiye Metodunun Seçimi Biriktirme Havalandırma Hızlı Karıştırma ve Yumaklaştırma Çöktürme...

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Dezenfeksiyon)

Suda bulunan ve insan sağlığına zararlı etkisi olan mikroorganizmaların sudan giderilmesi işlemine dezenfeksiyon denilmektedir. Dezenfeksiyon çeşitleri: Kaynatma vb. fiziki işlemler Ultraviyole ışınları Bakır ve gümüş gibi metal iyonları Halojenler (Klor, brom, iyot), ozon, potasyum permanganat Dezenfektan seçiminde; dezenfektanın cinsi, dozu, temas...

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Anyon-Katyon Değiştirme)

Anyon değiştirme ünitelerinin çizimlerine buradan, Katyon değiştirme ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Katyon değiştirme: Pozitif bir iyonun yani katyonun diğer bir pozitif iyonla yer değiştirmesidir. Tabii sularda bulunan katyonlar; Ca++, Mg++, Na+, H+, Fe++ ve Mn++ Anyon değiştirme: Negatif bir iyonun diğer...

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Filtrasyon)

Filtrasyon ünitesinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Filtrasyon içme suyu arıtımında en çok kullanılan arıtma metotlarından biridir. Filtrasyon işleminde: Suda asılı bulunan partiküller tutulur ve bunun sonucu olarak bulanıklık giderilir. Mikroorganizmalar nispeten giderilir. Demir ve mangan ile amunyum okside edilir....