Kategori: İçme Suyu

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Çökeltme)

Çökeltme ünitesinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Çökeltme havuzları içme suyu arıtımında suda bulunan askıdaki katı maddelerin giderimi için kullanılır. Çökeltme içme suyu arıtımında iki şekilde uygulanır. Birincisi basit çökeltme, ikincisi hızlı karıştırma yumaklaştırmayı takip eden çökeltmedir. Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden...

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Karıştırma-Yumaklaştırma)

Hızlı Karıştırma ünitelerinin çizimlerine buradan, Yumaklaştırma ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Yumaklaştırma işlemi küçük partiküllerin yumaklar haline getirilerek çökeltilmesidir. Bu yumaklar yumaklaştırmadan sonraki ünitelerde (Çökeltme, Filtrasyon) sudan ayrılabilirler. İçme suyu arıtımında suya bulanıklık ve renk veren maddeleri gidermek için filtrasyondan önce yumaklaştırma...