İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Karıştırma-Yumaklaştırma)

Hızlı Karıştırma ünitelerinin çizimlerine buradan, Yumaklaştırma ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yumaklaştırma işlemi küçük partiküllerin yumaklar haline getirilerek çökeltilmesidir. Bu yumaklar yumaklaştırmadan sonraki ünitelerde (Çökeltme, Filtrasyon) sudan ayrılabilirler.

İçme suyu arıtımında suya bulanıklık ve renk veren maddeleri gidermek için filtrasyondan önce yumaklaştırma uygulanmalıdır.

Paylaş:
Scroll to Top