İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Dezenfeksiyon)

Suda bulunan ve insan sağlığına zararlı etkisi olan mikroorganizmaların sudan giderilmesi işlemine dezenfeksiyon denilmektedir.

Dezenfeksiyon çeşitleri:

  • Kaynatma vb. fiziki işlemler
  • Ultraviyole ışınları
  • Bakır ve gümüş gibi metal iyonları
  • Halojenler (Klor, brom, iyot), ozon, potasyum permanganat

Dezenfektan seçiminde; dezenfektanın cinsi, dozu, temas süresi, suyun sıcaklığı, kimyeyi özellikleri, giderilecek mikroorganizma cins ve özelliklerine dikkat edilmelidir.

İçme suyu arıtımı yıl içi uygulamalarında kullanılabilmesi amacıyla dezenfeksiyon ünitesi çizimlerinde buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş:
Scroll to Top