Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği , Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Uzman olarak çalışmaktadır. Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması hakkında çalışmalar yürütmektedir ve egzoz gazı emisyon ölçümlerinin mevzuatı ile usul ve esasları konularında görev yapmaktadır.

Blog

Hava kirliliği, iklim değişikliği, su kirliliği, atıksu arıtımı, katı atıkların yönetimi, sıfır atık gibi çevresel konular ve bilgisayar teknolojileri ile ilgili yazı, makale, mevzuat, sunu, haber vb. bilgilerin yer aldığı blog sayfasına ulaşabilirsiniz.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması çalışmaları kapsamında, ülke genelinde uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES)

Çevresel Konular

hava
Çevre
iklim
İklim
enerji
Enerji
ulaşım
Ulaşım
bilişim
Teknoloji
ekonomi
Ekonomi

Bir Denetim Hikayesi (EGEDES)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması çalışmaları kapsamında, ülke genelinde uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile gerçekleştirilen denetime usta sanatçı Hülya Koçyiğit de katıldı.

Scroll to Top