Çevre Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı ve Ekonomik Araçların Önemi

Makale: Ahmet Cihat Kahraman Giriş Sanayi Devrimi’nin 18. yüzyılda etkinlik göstermesi, üretim teknolojilerinin değişmesine, nüfusun giderek tarımsal faaliyetlerden endüstriyel faaliyetlere kanalize olmasına ve buna bağlı olarak da kentleşme oranında hızlı artışa sebep olduğu bilinmektedir. Genel hatlarıyla, tarımsal faaliyetlerden uzaklaşarak kentte yaşamaya başlayan insanların yoğunluğu olarak tanımlanan kentleşmenin, 1960 yılındaki %34 seviyelerinden 2015 yılında %54 seviyelerine […]

Çevre Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı ve Ekonomik Araçların Önemi Read More »