İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Anyon-Katyon Değiştirme)

Anyon değiştirme ünitelerinin çizimlerine buradan, Katyon değiştirme ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Katyon değiştirme: Pozitif bir iyonun yani katyonun diğer bir pozitif iyonla yer değiştirmesidir. Tabii sularda bulunan katyonlar; Ca++, Mg++, Na+, H+, Fe++ ve Mn++ Anyon değiştirme: Negatif bir iyonun diğer...

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Filtrasyon)

Filtrasyon ünitesinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Filtrasyon içme suyu arıtımında en çok kullanılan arıtma metotlarından biridir. Filtrasyon işleminde: Suda asılı bulunan partiküller tutulur ve bunun sonucu olarak bulanıklık giderilir. Mikroorganizmalar nispeten giderilir. Demir ve mangan ile amunyum okside edilir....

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Çökeltme)

Çökeltme ünitesinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Çökeltme havuzları içme suyu arıtımında suda bulunan askıdaki katı maddelerin giderimi için kullanılır. Çökeltme içme suyu arıtımında iki şekilde uygulanır. Birincisi basit çökeltme, ikincisi hızlı karıştırma yumaklaştırmayı takip eden çökeltmedir. Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden...

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Karıştırma-Yumaklaştırma)

Hızlı Karıştırma ünitelerinin çizimlerine buradan, Yumaklaştırma ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Yumaklaştırma işlemi küçük partiküllerin yumaklar haline getirilerek çökeltilmesidir. Bu yumaklar yumaklaştırmadan sonraki ünitelerde (Çökeltme, Filtrasyon) sudan ayrılabilirler. İçme suyu arıtımında suya bulanıklık ve renk veren maddeleri gidermek için filtrasyondan önce yumaklaştırma...