İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Dezenfeksiyon)

Suda bulunan ve insan sağlığına zararlı etkisi olan mikroorganizmaların sudan giderilmesi işlemine dezenfeksiyon denilmektedir. Dezenfeksiyon çeşitleri: Kaynatma vb. fiziki işlemler Ultraviyole ışınları Bakır ve gümüş gibi metal iyonları Halojenler (Klor, brom, iyot), ozon, potasyum permanganat Dezenfektan seçiminde; dezenfektanın cinsi, dozu, temas süresi, suyun sıcaklığı, kimyeyi özellikleri, giderilecek mikroorganizma cins ve özelliklerine dikkat edilmelidir. İçme suyu

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Dezenfeksiyon) Read More »

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Anyon-Katyon Değiştirme)

Anyon değiştirme ünitelerinin çizimlerine buradan, Katyon değiştirme ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Katyon değiştirme: Pozitif bir iyonun yani katyonun diğer bir pozitif iyonla yer değiştirmesidir. Tabii sularda bulunan katyonlar; Ca++, Mg++, Na+, H+, Fe++ ve Mn++ Anyon değiştirme: Negatif bir iyonun diğer bir negatif iyonla yer değiştirmesidir. Sularda bulunan anyonlar genelde Cl–, SO4– –, NO3–, …

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Anyon-Katyon Değiştirme) Read More »

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Çökeltme)

Çökeltme ünitesinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Çökeltme havuzları içme suyu arıtımında suda bulunan askıdaki katı maddelerin giderimi için kullanılır. Çökeltme içme suyu arıtımında iki şekilde uygulanır. Birincisi basit çökeltme, ikincisi hızlı karıştırma yumaklaştırmayı takip eden çökeltmedir. Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden çökeltme, bu ünitelerdeki işlemlerden sonra oluşan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak için kullanılmaktadır.

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Çökeltme) Read More »

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Karıştırma-Yumaklaştırma)

Hızlı Karıştırma ünitelerinin çizimlerine buradan, Yumaklaştırma ünitelerinin çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Yumaklaştırma işlemi küçük partiküllerin yumaklar haline getirilerek çökeltilmesidir. Bu yumaklar yumaklaştırmadan sonraki ünitelerde (Çökeltme, Filtrasyon) sudan ayrılabilirler. İçme suyu arıtımında suya bulanıklık ve renk veren maddeleri gidermek için filtrasyondan önce yumaklaştırma uygulanmalıdır.

İçmesuyu Arıtımı Projesi Çizimler (Karıştırma-Yumaklaştırma) Read More »

Scroll to Top